Dr. Hrdlička’s memorial medal awardees

A limited number of medals of artistic value were issued at the occasion of Dr. Aleš Hrdlička's 90th anniversary in 1959 by the City Council of Humpolec. The same sculptor that had created the bust of Dr. Hrdlička, Milan Knobloch, was the author of the medal. There is a profile of Dr. Hrdlička (left side view) and his name on one side of the medal and a skull of a Neanderthal type of man (Rhodesian skull) and a spreading caliper, the sort of which Dr. Hrdlička had designed, symbolizing his anthropological aims, on the reverse. There is an inscription in Czech and in English „All mankind is of one origin" on the medal.

Hrdlička's medals are not for sale. They are very rarely distributed and therefore of high value to medal collectors. They are awarded usually at the date of Hrdlička's birthday by the Mayor of Humpolec to anthropologists who have contributed to the field of anthropology, on recommendation of the Czech Anthropological Society. The act of passing the medal to the receiver takes place at a special meeting of the City Council. Anthropologists, who are introduced by a member of the Czech Anthropological Society, are obliged to give a lecture. These medals are also awarded to prominent guests of the town - nonanthropologists, or to institutions.

So it is Dr. Hrdlička who intermediates the international and interpersonal relations even a long time after his death with the help of a medal bearing his features.

These medals have so far been presented to a lot of persons and institutions:

List of persons and institutions

1959

1. Dr.Thomas Dale STEWARD,Smithsonský ústav, Antropologické oddělení, Národní muzeum USA, Washington D.C., USASmithsonianInstitution,Department of Anthropology,NationalMuseumofUSA,WashingtonD.C.,USA

2. prof.dr.hab. n.med.Tadeusz DZIERZYKRAY-ROGALSKI,Laboratoř ekologie člověka a paleoantropologie Polské akademie věd, Varšava, PLR LaboratoryofHumanEcologyandPalaeoanthropology,PolishAcademyof Science,Warsaw,Poland

3. prof dr.med.Habil., dr.rer.nat.Hans GRIMM,Antropologické oddělení Přírodovědeckého muzea Humboldtovy univerzity, Berlín, NDRDepartment ofAnthropology, Museumof Natural History,Humboldt University,Berlin,EastGermany

4. prof. dr.hab.n.med.Tamara JELISIEJEW,vedoucí Ústavu normální anatomie Lékařské akademie, Bialystok, PLRHeadof Instituteof Normal Anatomy,MedicalAcademy,Bialystok, Poland

5. RNDr.Miroslav PROKOPEC, DrSc.,Institut hygieny a epidemiologie, PrahaInstituteof HygieneandEpidemiology,Prague,Czechoslovakia

6. prof. RNDr.Vojtěch FETTER, CSc.,Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDepartmentof Anthropology,FacultyofScience,CharlesUniversityinPrague,Czechoslovakia

7. doc.dr.n.med. Irena SZEWKO-SZWAYKOWSKA,Ústav normální anatomie Lékařské akademie, Bialystok, PLRInstituteof NormalAnatomy,MedicalAcademy,Bialystok,Poland

8. prof. MUDr.etRNDr.Jindřich Antonín VALŠÍK, DrSc.,Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Departmentof Anthropology,Facultyof Science,ComeniusUniversity,Bratislava,Czechoslovakia

1960

9. Akademik prof. PhDr. Bohumil NĚMEC,Československá akademie věd, PrahaCzechoslovak Academy of Sciences, Prague, Czechoslovakia

10. prof. PhDr. et MUDr. Vojtěch SUK (SÜCK), DrSc.,Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně, BrnoDepartment of Anthropology, Faculty of Science, J. E. Purkyně University, Brno,Czechoslovakia

11. doc. dr. med. hab. Irena GALASINSKA-POMYKOL,Ústav normální anatomie Lékařské akademie, Bialystok, PLRInstituteof NormalAnatomyof MedicalAcademy,Bialystok,Poland

12. prof. RNDr. et PaedDr. František KAHUDA, CSc.,ministr školství ČSSR PrahaMinister of Education of Czechoslovakia, Prague

13. Armádní generál Ludvík SVOBODA,prezident ČSSR, PrahaPresidentofCzechoslovakSocialistRepublic,Prague

14. František DÍTĚ,průkopník dělnického hnutí a tělovýchovy v Humpolci a později v USA, Chicago, USApioneerof labourmovementandphysicaltraininginHumpolecandtheninUSA

15. prof. RNDr. Jaroslav SUCHÝ, CSc.,Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PrahaFacultyof Education,CharlesUniversityinPrague,Czechoslovakia

1962

16. MUDr. K. OBERMAYER,Městský ústav národního zdraví, BrnoMunicipal Institute of Public Health, Brno, Czechoslovakia

17. prof. dr.phil .V. ANTONIEWICZ,Polská akademie věd, Varšava, PLRPolish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

18. Dr. HenryB. COLLINS,Národní muzeum USA, Washington, D.C., USANational Museum of USA, Washington D.C., USA

19. prof. Vsevolod Petrovič JAKIMOV, doktor biologických věd,Vědecko-výzkumný ústav a muzeum antropologie D. N. Anučina, Moskevská státní univerzita, Moskva, SSSRD. N. Anučin Scientific Research Institute and Museum of Anthropology, Moscow State University, Moscow, Soviet Union

20. Akademik Sergej Pavlovič TOLSTOJ, doktor historických věd,Etnografický ústav Akademie věd SSSR, Moskva, SSSRInstituteof Ethnography,Academyof Sciences,Moscow,SovietUnion

21. prof. dr. Henry N. MICHAEL,Univerzita Temple, Filadelfie, USATemple University, Philadelphia, USA

22. prof. dr.A. Irving HALLOWELL,Pensylvánská univerzita, Filadelfie, USAUniversity of Pennsylvania, Philadelphia, USA

23. prof. dr. Daryll FORDE,Antropologický ústav, University College, Londýn, Velká BritánieDepartment of Anthropology, University College, London, United Kingdom

24. prof. Henri Victor VALLOIS, Docteur en Medicine, Docteur en Sciences, Docteur Honoris Causa,Muzeum člověka, Paříž, FrancieMuseum of Man, Paris, France

25. prof. dr. Sergio SERGI,Antropologický ústav, Univerzita Řím, ItálieDepartment of Anthropology, Rome University, Italy

26. Akademik prof. dr. Jan CZEKANOWSKI ,Antropologický ústav Univerzity A. Mickiewicze, Poznaň, PLRInstitute of Anthropology, A. Mickiewicz University, Poznań, Poland

27. prof. dr. Emil BREITINGER,Antropologický ústav, Univerzita Vídeň, RakouskoDepartment of Anthropology, Vienna University, Austria

28. Dr. Eva LIPS,Univerzita Karla Marxe, Lipsko, NDRKarl Marx University, Leipzig, East Germany

29. doc. RNDr. Chrudoš TRONÍČEK, CSc.,Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czechoslovakia

30. Akademička prof. dr. Olga NECRASOV,Laboratoř morfologie a antropologie, Akademie věd RSR, Iaşi, RSRLaboratory of Morphology and Anthropology, Academy of Sciences, Iaşi, Romania

31. prof. dr.Venerando CORRENTI,Antropologický ústav, Univerzita Řím, ItálieDepartment of Anthropology, Rome University, Italy

32. prof. dr. Lájos BARTUCZ,Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity L. Eötvöse, Budapešť, MLRDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

33. prof. dr. Johan HUIZINGA,Ústav biologie člověka, Univerzita Utrecht, HolandskoDepartment of Human Biology, University Utrecht, Netherlands

34. prof. dr. Lidio CIPRIANI,Antropologický ústav, Univerzita Florencie, ItálieDepartment of Anthropology, Florence University, Italy

35. Československá akademie věd (výstavní expozice), Praha,Czechoslovak Academy of Sciences (Exposition), Prague, Czechoslovakia

36. Jihočeské muzeum (výstavní expozice), České Budějovice,South Bohemian Museum (Exposition), České Budějovice, Czechoslovakia

1963

37. prof. PhDr. Josef BROŽEK,Psychologický ústav, Univerzita Lehigh, Bethlehem, USAInstitute of Psychology, University Lehigh, Bethlehem, USA

38. prof. Georges OLIVIER, Docteur en Medicine, Antropologický ústav, Univerzita Paříž 7, FrancieDepartment of Anthropology, University Paris 7, France

39. prof. dr. Jaroslav VÁVRA,Československo-sovětský institut Československé akademie věd, PrahaCzechoslovak –Soviet Institute, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, Czechoslovakia

1964

40. George NITESCU,velvyslanec RSR, PrahaAmbassador of Romania in Prague, Czechoslovakia

41. RNDr. Jan JELÍNEK, DrSc.,Ústav Anthropos, Moravské muzeum, BrnoAnthropos Institute, Moravian Museum, Brno, Czechoslovakia

1965

42. prof. MUDr. et RNDr. Ferdinand ŠKALOUD,Stomatologická klinika Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy, PrahaStomatological Clinic, Medical Faculty of Hygiene, Charles University in Prague, Czechoslovakia

43. prof. dr. Ralph CHINN,Univerzita Atlanta, USAAtlanta University, USA

44. Dr. Halina DRABB,Antropologický ústav Polské akademie věd, PLRInstitute of Anthropology, Polish Academy of Sciences, Poland

45. Muzeum dr. Aleše Hrdličky (výstavní expozice), Humpolec,Museum of Dr. Aleš Hrdlička (Exposition), Humpolec, Czechoslovakia

1967

46. prof. dr. phil. Pavel Jáchym ŠEBESTA (SCHEBESTA) S. V. D.,Misijní ústav Sv. Gabriel, Mödling u Vídně, RakouskoMission Institute of St. Gabriel, Mödling near Vienna, Austria

47. prof. dr. Geoffrey Ainsworth HARISSON ,Antropologická laboratoř, Antropologický ústav, Univerzita Oxford, Velká Británie Anthropological Laboratory, Institute of Anthropology, Oxford University, United Kingdom

1968

48. Národní muzeum (výstavní expozice), Praha,National Museum (Exposition). Prague, Czechoslovakia

1969

49. prof. RNDr. Jaromír SEIFERT, CSc.,prorektor Univerzity Karlovy, PrahaVice-Rector, Charles University in Prague, Czechoslovakia

50. prof. RNDr. Vlastimil HAUFLER, CSc.,děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDean of Faculty of Science, Charles University in Prague, Czechoslovakia

51. Dr.J. Lawrence ANGEL,Smithsonský ústav, Antropologické oddělení, Národní muzeum USA, WashingtonD.C., USASmithsonian Institution, Department of Anthropology, National Museum of USA, Washington D.C., USA

52. prof. dr. Sol TAX,Antropologický ústav, Univerzita Chicago, USAInstitute of Anthropology, Chicago University, USA

53. prof. dr. med. Živojin GAVRILOVIĆ, D.S.,Laboratoř biologie člověka, Biologický ústav přírodovědecké fakulty, Univerzita Novi Sad, JugoslávieLaboratory of Human Biology, Biological Institute, Faculty of Science, UniversityNovi Sad, Yugoslavia

54. prof. dr. phil. et med. Karl F. SALLER,Antropologický ústav, Univerzita Mnichov, SRNAnthropological Institute, University Munich, West Cermany

55. MUDr. Emanuel VLČEK, DrSc.,vedoucí Referátu antropologického výzkumu historických osobností a vývoje člověka, Národní muzeum, PrahaHead of Department of Anthropological Research of Historical Personalities and Human Evolution, National Museum, Prague, Czechoslovakia

56. doc. RNDr. V1adimír V. NOVOTNÝ, CSc.,Katedra tělovýchovného lékařství Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, PrahaDepartment of Medicine of Physical Training Faculty of General Medicine, Charles University in Prague, Czechoslovakia

57. Jiřina PALICOVÁ,neteř dr. A. Hrdličky, Washington D.C., USAA. Hrdlička's niece, Washington D.C., USA

58. prof. Ing. A. ČERVINKA,místopředseda vlády ČSR, PrahaVice-Premier of Czech Socialistic Republic, Prague, Czechoslovakia

59. prof. MUDr. Jiří MALÝ - in memoriam ,Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Charles University in Prague Czechoslovakia

1970

60. prof. dr. Christian BARNARD,Univerzita Kapské Město, Jihoafrická republikaCape Town University, South Africa

61. prof. dr. Neil W. G. MACINTOSH,Anatomický ústav, Univerzita Sydney, AustrálieInstitute of Anatomy, Sydney University, Australia

1973

62. prof. MVDr. et. RNDr. Vlastimil VRTIŠ,Histologicko-embryologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec KrálovéInstitute of Histology and Embryology, Medical Faculty, Charles University, HradecKrálové, Czechoslovakia

1974

63. JUDr. Jan NĚMEC,ministr spravedlnosti ČSR, PrahaMinister of Justice, Czech Socialistic Republic, Prague, Czechoslovakia

1975

64. doc. dr.Maria E. CIOVÎRNACHE,Endokrinologický ústav „C. I. Parhon", Bukurešť, RSRInstitute of Endocrinology of „C.I.Parhon“, Bucharest, Romania

65. prof. dr. phil. Ilse SCHWIDETZKI,Antropologický ústav Univerzity J. Gutenberga, Mohuč, SRNInstitute of Anthropology, J. Guttenberg University, Mayence, West Germany

66. MUDr. Valéria LIPKOVÁ, CSc.,Výzkumný ústav hygieny, BratislavaResearch Institute of Hygiene, Bratislava, Czechoslovakia

67. RNDr. Marie NOVÁKOVÁ, CSc.,Výzkumný ústav vývoje dítěte Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy, PrahaResearch Institute of Child Development, Department of Paediatrics, Charles University in Prague, Czechoslovakia

68. RNDr. Linda MALÁ - in memoriam,Národní muzeum, PrahaNational Museum, Prague, Czechoslovakia

69. RNDr. Alena ŠOBOVÁ, CSc. - in memoriam,Pedagogická fakulta Hradec KrálovéFaculty of Education, Hradec Králové, Czechoslovakia

1976

70. doc. Milan VONDRUŠKA, CSc.,ministr školství ČSR, PrahaMinister of Education, Czechoslovak Republic, Prague, Czechoslovakia

71. RNDr. Jan PAVELČÍK, CSc.,ředitel Muzea J. A. Komenského, Uherský BrodDirector of J. A. Comenius Museum, Uherský Brod, Czechoslovakia

72. prof. MUDr. Pavel ANDRÍK, DrSc.,Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Komenského, BratislavaStomatological Clinic, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Czechoslovakia

73. doc. RNDr. Milan POSPÍŠIL, CSc.,vedoucí Katedry biologie a ekologie člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, BratislavaHead of Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, Comenius University,Bratislava, Czechoslovakia

1977

74. Katedra biologie a ekologie člověka,Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, BratislavaDepartment of Anthropology , Department of Biology and Human Ecology, Comenius University, Bratislava, Czechoslovakia

75. Katedra biologie a patobiologie dítěte,Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, TrnavaDepartment of Paediatrical Biology and Pathobiology, Faculty of Education,Comenius University, Trnava, Czechoslovakia

76. Katedra biologie dítěte, antropologie a školního zdravotnictví,Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, OlomoucDepartment of Biology of Child, Anthropology and School Health Care Faculty of Education, Palacký University, Olomouc, Czechoslovakia

1979

77. Akademik Alexej Pavlovič OKLADNIKOV, doktor historických věd,Akademie věd SSSR, Sibiřské oddělení, Ústav historie, filologie a filozofie, Novosibirsk, SSSRAcademy of Sciences of USSR, Siberian Department, Institute of History, Philology and Philosophy, Novosibirsk, Soviet Union

78. prof. sr. Horia DUMITRESCU,Rumunská akademie věd, Bukurešť, RSRRumanian Academy of Sciences, Bucharest, Romania

79. prof. dr.phil .Margarette WENINGER,Ústav biologie člověka, Univerzita Vídeň, RakouskoInstitute of Human Biology, Vienna University, Austria

80. prof. Denise FEREMBACH, Docteur en Sciences,Ústav paleontologie člověka, Paříž, FrancieInstitute of Human Palaeontology, Paris, France

81. prof. dr. Franciszek WOKROJ,Antropologický ústav Univerzity Adama Mickiewicze, Poznaň, PLRDepartment of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

82. prof. RNDr. František ČECH, DrSc.,děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDean of Faculty of Science, Charles University in Prague, Czechoslovakia

83. doc. RNDr. Svatava TITLBACHOVÁ, CSc.,Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czechoslovakia

84. doc. MUDr. Milan DOKLÁDAL, CSc.,Katedra anatomie Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně, BrnoDepartment of Anatomy, Medical Faculty, J. E. Purkyně University, Brno, Czechoslovakia

85. prof. MUDr. Antonín DOLEŽAL, DrSc.,

2. gynekologicko-porodnická klinika Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha2nd Gynaecologic-obstetrics Clinic, Faculty of General Medicine, Charles University in Prague, Czechoslovakia

86. Katedra antropologie,Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, PrahaDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Charles University in Prague,Czechoslovakia

87. Hrdličkovo muzeum člověka, Praha,Hrdlička's Museum of Man, Prague, Czechoslovakia

1980

88. prof. RNDr. Josef KLEMENTA, DrSc.,vedoucí Katedry biologie dítěte, antropologie a školního zdravotnictví Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, OlomoucHead of Department of Child Biology, Anthropology and School Health Care, Paediatric Faculty of Education, Palacký University, Olomouc, Czechoslovakia

89. doc. RNDr. Karel HAJNIŠ, CSc.,Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czechoslovakia

90. Jan VONDRÁK,tajemník Městského národního výboru, HumpolecSecretary of National Committee of the Town Humpolec, Czechoslovakia

91. Jiří RYCHETSKÝ,předseda muzejní rady Muzea dr. A. Hrdličky, HumpolecChairman of Hrdlička's Museum Committee, Humpolec, Czechoslovakia

1981

92. RNDr. Milan STLOUKAL, CSc.,vedoucí Antropologického oddělení Národního muzea, PrahaHead of Anthropological Department, National Museum, Prague, Czechoslovakia

93. PhDr. et MUDr. Evžen STROUHAL, CSc.,Egyptologické oddělení Náprstkova muzea, PrahaDepartment of Ancient Egypt, Náprstek Museum, Prague, Czechoslovakia

94. Dr. Peter BOEV,Morfologický ústav Bulharské akademie věd, Sofie, BLRInstitute of Morphology, Bulgarian Academy of Science, Sophia, Bulgaria

1982

95. RNDr. Jaromír CHOCHOL, CSc.,Archeologický ústav Československé akademie věd, PrahaInstitute of Archaeology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, Czechoslovakia

96. Akademický malíř Zdeněk BURIAN, zasloužilý umělec - in memoriam, Praha,Academical Artist, Merited artist, Prague, Czechoslovakia

97. doc. MUDr. Mária DROBNÁ, CSc.,Katedra biologie a ekologie člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, BratislavaDepartment of Human Biology and Ecology, Faculty of Science, Comenius University, Bratislava, Czechoslovakia

98. doc. MUDr. Lilla ČECHOVÁ, CSc.,

1. stomatologická klinika Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha1st Stomatological Clinic, Faculty of General Medicine, Charles University in Prague, Czechoslovakia

99. MUDr. Jozef BENKO,Neurologické oddělení Dětské fakultní nemocnice, BratislavaDepartment of Neurology, Children Clinic, University Hospital, Bratislava, Czechoslovakia

1983

100. Otakar FERFECKÝ,

1. náměstek ministra výstavby a techniky ČSR, Praha1st Vice-minister of Construction and Technique of Czech Socialistic Republic, Prague Czechoslovakia

101. RSDr. Jan JÁCHYM,místopředseda JčKNV, České BudějoviceVice-president of National Committee of South Bohemia Region, České Budějovice, Czechoslovakia

102. doc. MUDr. et. RNDr. Milan ČERNÝ, CSc.,Katedra normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, OlomoucDepartment of Normal Anatomy, Medical Faculty, Palacký University, Olomouc, Czechoslovakia

103. RNDr. Hana HANÁKOVÁ,Antropologické oddělení Národního muzea, PrahaDepartment of Anthropology, National Museum, Prague, Czechoslovakia

104. RNDr. František STRELKA, CSc.,Výzkumný ústav hygieny práce a chorob z povolání, BratislavaResearch Institute of Work Hygiene and Occupational Diseases, Bratislava, Czechoslovakia

105. RNDr. Ladislav CRHÁK, CSc.,Katedra zoologie a ekologie člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, OlomoucDepartment of Zoology and Human Ecology, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Czechoslovakia

106. doc. RNDr. Anna LORENCOVÁ, CSc.,Katedra biologie živočichů a člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně, BrnoDepartment of Animal and Human Biology, Faculty of Science, J. E. Purkyně University, Brno, Czechoslovakia

1984

107. prof. RNDr. Ivan DROBNÝ, DrSc.,vedoucí Katedry biologie a patobiologie dítěte Pedagogické fakulty Univerzity Komenského, BratislavaDepartment of Children Biology and Pathobiology, Faculty of Education, ComeniusUniversity, Bratislava, Czechoslovakia

108. doc. RNDr. Helena MALÁ, CSc.,vedoucí Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, PrahaHead of Department of Anthropology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czechoslovakia

109. doc. RNDr. Matěj HANULÍK, CSc.,Katedra biologie a ekologie člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, BratislavaDepartment of Human Biology and Ecology, Faculty of Science, Comenius University,Bratislava, Czechoslovakia

1985

110. doc. RNDr. Jitka MACHOVÁ, CSc.,Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PrahaFaculty of Education, Charles University in Prague, Czechoslovakia

1987

111. prof. Dr. R.N.Otto G. EIBEN, kandidát biologických věd,vedoucí Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity L. Eötvös, Budapešť, MLRHead of Department of Biological Anthropology, Eötvös Lonárd University, Budapest,Hungary

112. doc. RNDr. Miluše MENZELOVÁ, CSc.,Katedra biologie Pedagogické fakulty, České BudějoviceFaculty of Education, České Budějovice, Czechoslovakia

1988

113. prof. MUDr. Luboš VYHNÁLEK, DrSc.,vedoucí Katedry radiologie a přednosta Radiologické kliniky Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, PrahaHead of Department of Radiology and Radiological Clinic, Faculty of General Medicine, Charles University, Prague, Czechoslovakia

114. RNDr. Miroslava BLAJEROVÁ, CSc.,Archeologický ústav Československé akademie věd, PrahaInstitute of Archaeology Czechoslovak Academy of Sciences,Prague, Czechoslovakia

1989

115. doc. RNDr. Vladimír FERÁK , CSc.,Katedra biologie a ekologie člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, BratislavaDepartment of Human Biology and Ecology, Fakulty of Science, Bratislava, Czechoslovakia

116. MUDr. Jaroslav GUTVIRTH,Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PrahaFaculty of Education, Charles University in Prague, Czechoslovakia

117. Ing. Miroslav ŠENKÝŘ,předseda JčKNV, České BudějovicePresident of National Committee of South Bohemia Region, České Budějovice, Czechoslovakia

118. N. N. MIKLAŠEVSKAJA, doktor biologických věd,Vědecko-výzkumný ústav a muzeum antropologie D. N. Anučina, Moskevská státní univerzita, Moskva, SSSRD. N. Anuchin Scientific Research Institute and Museum of Anthropology, Moscow State University, Moscow, Soviet Union

119. prof. dr. med. Pavao RUDAN,Ústav pro lékařský výzkum a pracovní lékařství, Záhřeb, JugoslávieInstitute for Medical Research and Occupational Medicine, Zagreb, Yugoslavia

120. doc. dr.phil. Gertruda HAUSER,Histologicko-embryologický ústav Lékařské fakulty, Univerzita Vídeň, Rakousko,Histological-embryological Institute of Medical Faculty, University Vienna, Austria

1990

121. prof. Ladislav Peter NOVAK,antropologické oddělení Univerzity jižních metodistů, Dallas, USADepartment of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, USA

1992

122. Jan ZÁBRANA - in memoriam,básník a překladatel, významná osobnost města HumpolecPoet and translator, notable personality of the town Humpolec, Czechoslovakia

123. prof. MUDr. Leslie Gustav FARKAS, M.D., DrSc., F.R.C.S. (C),Výzkumný ústav Dětské nemocnice v Torontu, KanadaResearch Institute of Chilďs Hospital, Toronto, Canada

124. doc. RNDr. Josef KRÁTOŠKA, CSc.,vedoucí Katedry biologie člověka a zdravovědy Pedagogické fakulty UP, OlomoucHead of Department of Human Biology and Health Science, Faculty of Science, Olomouc, Czechoslovakia

125. RNDr. Milan THURZO, CSc.,vedoucí antropologického oddělení Přírodovědeckého odboru, Slovenské národnímuzeum, BratislavaHead of Department of Anthropology, Division of Science, Slovak National Museum,Bratislava, Czechoslovakia

1994

126. Dr. Bohumil Vít TAJOVSKÝ, O. Praem,opat želivského kláštera, ŽelivAbbot of Želiv Monastery, Želiv, Czech Republic

127. Filip BEČVÁŘ – in memoriam,starosta města Humpolec v letech 1901-1908 a poslanec vídeňského říšského sněmu 1897- 1907, HumpolecMayor of the town Humpolec (1901-1908) and member of Vienna Imperial Congress 1897- 1907, Humpolec, Czech Republic

128. prof. RNDr. Stanislav KOMENDA, DrSc.,Lékařská fakulta Univerzity Palackého, OlomoucMedical Faculty, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

129. prof. Dr. Karl SOMMER,ředitel Antropologického ústavu Lékařské fakulty (Charité) Humboldtovy univerzity, Berlín. Předseda německé antropologické společnosti, NěmeckoHead of Institute of Anthropology, Medical Faculty (Charité), Humboldt University,Berlin. President of German Anthropological Association, Germany

1995

130. prof. Dr. Johann SZILVÁSSY,ředitel antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Vídeň a prof. Ústavu soudního lékařství Vídeňské univerzity, RakouskoHead of Department of Anthropology, Museum of Science in Vienna and Professor of Institute of Forensic Medicine, University Vienna, Austria

131. RNDr. Marie ULRICHOVÁ, CSc.,Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, PrahaFaculty of Physical Education and Sports, Charles University in Prague, Czech Republic

132. RNDr. Pavel BLÁHA, CSc.,Ústav sportovní medicíny, PrahaInstitute of Sports Medicine, Prague, Czech Republic

133. Rudolf MAHOVSKÝ - in memoriam,farář evangelické církve - oběť heydrichiády, HumpolecVicar of Evangelic Church - Victim of Nazi repressions, Humpolec, Czech Republic

134. Emil HRDLIČKA - in memoriam,starosta města Humpolce - oběť heydrichiády, HumpolecMayor of the town Humpolec - Victim of Nazi repressions, Humpolec, Czech Republic

135. Oldřich KOCIAN - in memoriam,starosta Obce sokolské - zemřel v Osvětimi, HumpolecChief of Sokol gymnastics association - died in Osvětim nazi concentration camp, Humpolec, Czech Republic

1997

136. doc. MUDr. Marie BOUCHALOVÁ, CSc.,Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví LF Masarykovy Univerzity, BrnoInstitute of Social Medicine and Health Care Organization of Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic

137. doc. MUDr. Jana PAŘÍZKOVÁ, DrSc.,

4. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha4th Clinic of Internal Medicine, 1st Medical Faculty, Charles University in Prague, Czech Republic

1999

138. Professor Emeritius Phillip V. TOBIAS, FRS, FRCP. HON. FCMSA,Oddělení anatomických věd Univerzity Witwatersrand Lékařské školy v Johannesburgu, Jižní AfrikaDepartment of Anatomical Sciences, University of the Witwatersrand, Medical School Johannesburg, South Africa

139. prof. Dr. rer. nat. habil. Holle GREIL,vedoucí Oddělení biologie člověka, Univerzita Postupim, SRNHead of Department of Human Biology, University Potsdam, Germany

140. prof. Dr. Derek Frank ROBERTS,emeritní profesor antropologie a genetiky člověka na Univerzitě v Newcastlu, Velká BritánieProfessor Emeritus of Human Anthropology and Genetics, University Newcastle, United Kingdom

141. Dr. Douglas H. UBELAKER ,Antropologické oddělení Národního přírodovědeckého muzea ve Washingtonu, USADepartment of Anthropology, Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Washington, USA

142. RNDr. Helena ZLÁMALOVÁ, CSc.,Centrum pro studium vysokého školství Výzkumného ústavu MŠMT ČR , ředitelka Národního centra distančního vzdělávání ČR, PrahaCentre for Higher Education Studies, Research Institute of the Ministry of Education of the Czech Republic, Director of the National Centre of Distance Education; Prague, Czech Republic

143. RNDr. Miluše DOBISÍKOVÁ ,vedoucí antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea, PrahaHead of Department of Anthropology, Museum of Natural History, National Museum, Prague, Czech Republic

144. Gustav MAHLER - in memoriam,rodák z Kališť u Humpolce, světový dirigent a skladatelNative of Kaliště near Humpolec, world-famous conductor and composer, Czech Republic

145. prof. PhDr. Bohumil TRNKA, DrSc. - in memoriam,rodák z Humpolce - Kletečné, představitel české moderní jazykovědy, PrahaNative of Humpolec - Kletečná, representative of Czech modern linguistics, Prague, Czech Republic

146. doc. PhDr. Ludvík POKORNÝ, CSc. - in memoriam ,učitel jihočeských pedagogů, odborný asistent na Katedře českého jazyka Jihočeské univerzity České Budějovice, profesor humpoleckého gymnázia, Humpolecteacher of south-bohemian schoolmasters, Assistant Professor, Czech LanguageDepartment, University of South Bohemia, České Budějovice, teacher at Humpolec Grammar School, Humpolec, Czech Republic

2000

147. prof. dr. Karel VAŠÁK,Mezinárodní ústav pro lidská práva, poradce UNESCOInternational Institute for Human Rights, UNESCO Advisor, Czech Republic

148. doc. RNDr. Jarmila RIEGEROVÁ, CSc.Katedra funkční antropologie a fyziologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, OlomoucDepartment of Functional Anthropology and Physiology, Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

149. doc. RNDr. Ladislava HORÁČKOVÁ, Ph.D.,Katedra lékařské antropologie Anatomického ústavu Masarykovy univerzity BrnoDepartment of Medical Anthropology, Institute of Anatomy, Masaryk University, Brno,

150. doc. RNDr. Jan ŠTEIGL, CSc.,Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, OlomoucFaculty of Education, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.

2003

151. prof. Éwa BODZSÁR,Oddělení biologické antropologie, Eötvös Lonárd Univerzita, Budapešť, MaďarskoDepartment of Biological Anthropology, Eötvös Lonárd University Budapest, Hungary

152. prof . Uwe JAEGER,Institut genetiky člověka a antropologie, Univerzita Fridricha Schillera, Jena, Německo Institute of Human Genetics and Anthropology, Fridrich Schiller University Jena, Germany

153. prof. Dr. Janusz PIONTEK,Antropologický institut, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň, PolskoInstitute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

154. RNDr. Eva NEŠČÁKOVÁ, CSc.,Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, SlovenskoDepartment of Anthropology, Faculty of Science, Comenius University, Bratislava, Slovakia

155. prof. Dr. Charles SUSANNE,Antropogenetická laboratoř Svobodné univerzity Brusel, BelgieLaboratory of Anthropogenetics, Free University Brussels, Belgium

156. František BRZOŇ,regionální básník, Humpolecregional poet, Humpolec, Czech Republic

2009

157. RNDr. Marta DOČKALOVÁ, Ph.D.,Moravské zemské muzeum - pavilon Anthropos, BrnoThe Moravian Museum - pavilon Anthropos, Brno, Czech Republic

158. prof. dr. hab. med. Marek GRZYBIAK,Katedra anatomie Ústavu klinické anatomie Lékařské akademie v Gdaňsku, Polsko Department of Anatomy, Institute of clinical anatomy, Medical University of Gdaňsk, Poland

159. prof. Dr. Med. Michael HERMANUSSEN,Univerzita Kristiana Alberta, Kiel, NěmeckoChristian-Alberts University Kiel, Germany

160. prof. Dr. Hab. Zofia IGNASIAK, Univerzitní škola tělesné výchovy, Wroclav, PolskoUniversity School of Physical Education, Wroclaw, Poland

161. prof. Esther REBATO-OCHEA,Oddělení genetiky a fyzické antropologie a fyziologie živočichů Přírodovědecké fakulty a technologie Baskické university Bilbao, ŠpanělskoDepartment of Genetics and Physical Anthropology and Animal Physiology, Faculty of Science and Technology, University of Basque Country, Bilbao, Spain

162. RNDr. Blanka VACKOVÁ, CSc.,Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK v PrazeDepartment of Anthropology and Human Genetics, Faculty of Science, CharlesUniversity in Prague, Czech Republic

163. Ivan Martin JIROUS,humpolecký rodák, básník, publicista, výtvarný kritik, významná osobnost českého undergroundu, Prahanative of Humpolec, poet, political journalist, art critic, important Czech undergrounder, Prague, Czech republic

164. Stanislav KOTYZA,humpolecký rodák, operní pěvec, úspěšný podnikatel a donátor, New York, USAnative of Humpolec, opera singer, successful businessman and donator, New York, USA

165. Pavel SUCHDOLÁK,akademický malíř, humpolecký rodák, grafik a knižní ilustrátor, Prahanative of Humpolec, artist, graphic artist and book illustrator, Prague, Czech republic